بازدید مدیران آب و خاک کشور از ایزدیاران

در حاشیه گردهمایی مدیران آب و خاک سراسر کشور در کرمان٬ صبح روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ایشان به سیرجان آمدند تا از طرح آبیاری زیرسطحی مزرعه ایزد‌آباد در بخش گلستان سیرجان بازدید کنند.

در این بازدید مهندس سجادي معاون آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي ، معاون سازمان برنامه و بودجه٬ مشاور وزير در امور آب و خاك ، مجري طرحهاي آبياري تحت فشار و مسئول امور توليدي كشاورزي ، مديران ستادي وزارتخانه و مديران آب و خاك سازمانهاي جهاد كشاورزي سراسر كشور و تنی چند از مقامات محلی حضور داشتند.

بازدید به دو قسمت اصلی تقسیم شد؛ در بخش اول جناب آقای سجادی در مورد فعالیت های شرکت اطلاعاتی کسب نمودند و در بخش دوم سهیل شریف به عنوان مدیر عامل شرکت ایزدیاران جهت آشناسازی سایر مسئولین با این نوع سیستم آبیاری، سیستم را تشریح نموده و مسائل مربوط به آن را بیان نمایند. وی از جمله مزایای آبیاری زیر سطحی نسبت به روسطحی به رطوبت کمتر در سطح و بالا آمدن کمتر شوری اشاره کرد.

مهندس سجادی نیز در گفتگو با خبرگزاری ها این نوع آبیاری در کشور را نمونه عنوان کرد و گفت: با مسئولان برنامه و بودجه آمدیم تا بتوانیم پیگیری کنیم و در زمینه آبیاری زیرسطحی و سیستم نوین به کشاورزان کمک کنیم.