بازدید مدیران آب و خاک کشور از ایزدیاران

در حاشیه گردهمایی مدیران آب و خاک سراسر کشور در کرمان٬ صبح روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ایشان به سیرجان آمدند تا از طرح آبیاری زیرسطحی مزرعه ایزد‌آباد در بخش گلستان سیرجان بازدید کنند.

در این بازدید مهندس سجادی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ، معاون سازمان برنامه و بودجه٬ مشاور وزیر در امور آب و خاک ، مجری طرحهای آبیاری تحت فشار و مسئول امور تولیدی کشاورزی ، مدیران ستادی وزارتخانه و مدیران آب و خاک سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور و تنی چند از مقامات محلی حضور داشتند.

بازدید به دو قسمت اصلی تقسیم شد؛ در بخش اول جناب آقای سجادی در مورد فعالیت های شرکت اطلاعاتی کسب نمودند و در بخش دوم سهیل شریف به عنوان مدیر عامل شرکت ایزدیاران جهت آشناسازی سایر مسئولین با این نوع سیستم آبیاری، سیستم را تشریح نموده و مسائل مربوط به آن را بیان نمایند. وی از جمله مزایای آبیاری زیر سطحی نسبت به روسطحی به رطوبت کمتر در سطح و بالا آمدن کمتر شوری اشاره کرد.

مهندس سجادی نیز در گفتگو با خبرگزاری ها این نوع آبیاری در کشور را نمونه عنوان کرد و گفت: با مسئولان برنامه و بودجه آمدیم تا بتوانیم پیگیری کنیم و در زمینه آبیاری زیرسطحی و سیستم نوین به کشاورزان کمک کنیم.