بازدید وزیر جهاد کشاورزی از ایزدیاران

عصر روز سوم اردیبهشت ماه٬ هیئتی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس محمود حجتی٬  استاندار کرمان جناب آقای مهندس رزم حسینی و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان و استان از مزرعه ایزدیاران در ایزدآباد شریف بخش گلستان به عنوان الگوی پیشرو در تکنولوژی های نوین کشاورزی بازدید نمودند.

ایشان پس از بازدید از تجهیزات مزرعه و گفتگو با مدیر عامل شرکت ایزدیاران در زمینه مسائل موجود در کشاورزی شهرستان سیرجان٬ از آنجایی که یکی از اهداف این سفر بررسی وضعیت بهره وری آب بود، سیستم آبیاری زیرسطحی مزرعه را مورد بازبینی قرار دادند.

در همین زمینه سهیل شریف٬ مدیر عامل ایزدیاران ضمن تشکر از اقدامات استاندار٬ سایر مسئولین و طرح همیاران آب٬ مسائل مرتبطی از قبیل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و مشکلات موجود در مفاد آیین نامه اجرایی آن را با وزیر محترم در میان گذاشت که مقامات مسئول در جواب، در دست پیگیری قرار دادن مسائل را اعلام نمودند.

در پایان بازدید٬ حجتی در گفتگو با خبرنگاران استفاده از این روش آبیاری زیرسطحی را درکشور منحصربه‌فرد عنوان کرد و گفت روش های نوین آبیاری باید در کشور گسترش یابند. وی همچنین طرح تجمیع اراضی و تشکیل شرکت در ایزدآباد را کاری قابل تقدیر دانست و اظهار امیدواری کرد که این روش در منطقه و کشور تسری یابد.