برگزاری اولین دوره کلاس های کامپیوتر برای کارکنان

اولین دوره کلاس های آموزش مقدماتی کامپیوتر برای کارکنان مزرعه ایزدیاران از تاریخ ۲۳ بهمن ماه با حضور ۱۳ نفر از کارکنان برگزار شد.

مهدیه خضری نژاد٬ مسئول تحقیق و توسعه ایزدیاران٬ هدف از برگزاری این کلاس ها را ارائه خدمات به کارکنان٬ بهبود دانش فنی کارکنان٬ و آماده سازی نیروهای کار جهت کار با اتوماسیون آبیاری اعلام کرد. وی اضافه کرد: “آشنایی کلی با سیستم های کامپیوتری٬ آموزش نرم افزار های word ٬ excel و power point ٬ آموزش اینترنت و آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای تخصصی شرکت از سرفصل های اصلی این دوره ی ۱۰ جلسه ای می باشند.”

خضری نژاد همچنین وعده  داد در آینده ای نزدیک ٬ دوره پیشرفته کامپیوتر برای گروهی از کارکنان برگزار شود.