تهیه کمپوست ارگانیک از ضایعات پوست پسته

دفن پسماندها، سوزاندن یا رها کردن ضایعات محصولات کشاورزی از جمله معضلات زیست محیطی است. در حالیکه پوست سبز پسته به عنوان نوعی ضایعات حاوی میزان قابل توجه مواد مفید در چندین فعالیت مختلف از جمله تهیه موادی مانند مصالح ساختمانی، خوراک دام و کودهای آلی استفاده میشود. یکی از شیوه های مطمئن و کم هزینه در جهت بازیافت این نوع  پسماند آلی روش بیولوژیکی آن است. این روش صرفا با تکیه بر دانش فنی بومی و بدون نیاز به سرمایه گذاریهای کلان در مقایسه با روش صنعتی بسیار ارزشمندتر است. علاوه بر آن این روش سازگار با طبیعت بوده و کمپوست تولیدی آن بمراتب ارزشمندتر از نوع صنعتی آن است. 

لذا یکی از موارد استفاده  پوست سبز پسته مانند هر بقایای گیاهی و آلی دیگر تهیه کمپوست میباشد. با پیشرفت کشاورزی ارگانیک استفاده از کودهای ارگانیک اهمیت بیشتری یافته است. از انجایی که کمپوست مواد آلی یک نوع کود ارگانیک به شمار میرود (طبق دستور العمل خاص کمپوست ارگانیک که استفاده از هر گونه مواد شیمیای ممنوع میباشد) تقاضای مصرف آن رو به افزایش است. 

تاریخچه تولید و استفاده از کمپوست از طریق روشهای سنتی به گذشته بسیار دور از هندوستان برمیگردد. اولین تحقیقات در زمینه کمپوست به سال ۱۹۳۰ میلادی در آفریقای جنوبی مربوط میباشد اما در ایران استفاده و تولید گسترده از کمپوست از سال ۱۳۹۰شمسی آغاز گردیده است. اگرچه قبل از آن در سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۱ شمسی اقداماتی در جهت تهیه کمپوست از ضایعات شهری صورت گرفته است اما شناخت و مصرف کمپوست مواد آلی در چند سال اخیر صورت گرفته است. 

به طور کلی کمپوست ارگانیک ترکیبی است که از پوسیدن مواد آلی همچون کودهای دامی و بقایای سبز گیاهی طی فرآیندی طبیعی به همراه مواد معدنی حاصل میشود و برای تقویت و اصلاح خاک استفاده میشود. یکی از فواید اساسی کمپوست در خاک، تأمین عناصر ماکرو و میکرو برای تغذیه گیاهی است. مطالعاتی که روی این عناصر به خصوص میکروالمنت‌ها در مقایسه با کود حیوانی شده، گویای این نکته است که وجود این عناصر در کود کمپوست به مراتب بیشتر از مقدار آنها در کود حیوانی است.

همچنین مواد آلی به علت اثرات سازنده ای که بر خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و حاصلخیزی خاک دارد، بعنوان یکی از ارکان باروری خاکها شناخته شده است . خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک از نظر مواد آلی بسیار فقیر هستند 

لذا بر آن شدیم با تهیه کمپوست از ضایعات فرآوری پسته و سایر بقایای گیاهی تولید در طی فرآیندهای شرکت ایزدیاران سیرجان، مواد آلی را از طریق کمپوست به خاک برگردانیم.