موفقیت تیم فوتسال ایزدیاران

تیم فوتسال ایزدیاران در اولین حضور خود در مسابقات بین روستایی جام رمضان ۱۳۹۱ در عین شایستگی به مقام سوم بسنده کرد. این مسابقات با همت هیئت ورزش روستایی و عشایری شهرستان سیرجان برگزار شد.

علی گنبدکناری، سرپرست تیم، اعلام کرد تمرینات منظم بازیکنان به منطور شرکت در مسابقات دهه فجر ادامه دارد. وی اظهار خوش بینی کرد که با حمایت شرکت ایزدیاران، این بار کاپ قهرمانی را به ارمغان بیاورند.