هم اندیشی با مسئولین آب و خاک کشور در مورد مسئله آب

در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ٬ جناب آقای مهندس اکبری، معاون محترم آب وخاک وزیر جهاد کشاورزی ٬ به همراه جمعی از مسئولین آب و خاک کشور و مسئولین شهرستان سیرجان از مزرعه شرکت ایزدیاران سیرجان بازدید نمودند. 

وی اظهار داشت: استان کرمان پیشرو در بحث بهینه‌سازی مصرف آب در کشور است و نوع آبیاری زیر سطحی که در سیرجان وجود دارد در کشور بی‌نظیر است و سطح بالای بازدهی و افزایش محصول را دارد که لازم است، کشاورزان از آن استقبال کنند، چراکه در این طرح مصرف آبیاری قطره‌ای به نصف و محصول هم دو برابر می‌شود. 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تبیین کرد: در سیرجان استقبال کشاورزان از آبیاری نوین خوب است و تاکنون هفت هزار هکتار در این شهرستان آبیاری قطره‌ای داشته‌ایم و اگر منابع مالی بیشتری را برای این کشاورزان تخصیص دهیم آبیاری زیر سطحی را افزایش دهند.

هدف اصلی این بازدید مشاهده نحوه کارکرد و نتایج سیستم های مدیریت مصرف آب در کشاورزی از نزدیک بود. همچنین در مورد مسئله کمبود آب٬ ریشه ها و راه حل های آن هم اندیشی شد.

به گفته مهندس اکبری٬ اطلاعاتی که مراکزی مانند شرکت ایزدیاران از سیستم های مدیریت مصرف آب کسب کرده اند می تواند راهگشای حل مشکل بحران آب کشور باشد و براساس آمار بدست آمده میتوان سیاست های مناسب اتخاذ نمود. 

در همین راستا اطلاعات٬ تجارب و تحلیل های شرکت ایزدیاران در زمینه چگونگی برخورد با مشکل کمبود آب ارائه گردید.